« Takaisin

Henkilötietojen käsittely Siun sote Työterveydessä

Olemme päivittäneet potilas- ja asiakasrekisterimme tietosuojaselosteet vastaamaan 25.5.2018 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta. Rekisterien tietosuojaselosteisiin voit tutustua osoitteessa www.siunsotetyöterveys.fi

Noudatamme palvelussamme voimassa olevaa tietosuojalakia ja EU:n tietosuoja-asetusta. Järjestelmämme on turvattu ja pääsy henkilötietoihin, potilastietoihin ja muihin luottamuksellisiin tietoihin on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoa työtehtävissään.

Tarkemmin henkilötietojen käsittely Siun sotessa: http://www.siunsote.fi/fi/-/henkilotietojen-kasittely-siun-sotessa