ENSIAPUKOULUTUS

Tapaturmia ja sairauskohtauksia sattuu kaikkialla - työpaikasta ja työn luonteesta riippumatta. Tästä syystä työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia yrityksen riittävästä ensiapuvalmiudesta (Työturvallisuuslaki 46 §).

Työterveyshuolto arvioi työpaikkaselvityksen yhteydessä yrityksen ensiapuvalmiuden tarpeen. Tavoitteena on, että vähintään n. 5 % työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen.

Joensuun Työterveys järjestää SPR:n suositusten mukaisia ensiapukursseja sekä tarvittaessa räätälöimme asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvia kursseja.

Ensiavun peruskurssi EA1 16 tuntia

EA1 peruskurssilla opetetaan käytännön ensiavun perustiedot ja – taidot. Kurssilla opitaan auttamaan hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Hätäensiapukurssi 4 ja 8 tuntia

Hätäensiapukurssin tarkoitus on antaa valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun; elvytys, suuret verenvuodot ja tajuttoman auttaminen, eli ne vähimmäistaidot, jotka kaikilla tulisi olla. Kahdeksan tunnin hätäensiapukurssi käsittää lisäksi toiminnan sairaskohtauksen sattuessa. Hätäensiapukursseihin voidaan liittää myös tilaajan toiveesta jokin tietty osa-alue.

Kurssitodistus

Työnantajan on mahdollista lunastaa ensiapukurssin hyväksytysti käyneille SPR:n kurssitodistus. Kurssitodistus on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

Kela- korvattavuus

Kela voi korvata yrityksen ensiapukoulutuskuluista niiltä osin kuin työterveyshuolto arvioi niiden tarpeellisuuden ja välttämättömyyden ko. työpaikalle.

Lisätietoa

Avointen kurssien ajankohdat on ilmoitettu Ajankohtaista sivulla.

Lisätietoa kursseista omalle työyhteisöllesi voit kysyä omalta työterveyshoitajaltasi 013 330 2711 tai kouluttajilta:

työterveyshoitaja
Elina Arponen

elina.arponen@siunsote.fi
 
työterveyshoitaja
Seija Teppana

seija.teppana@siunsote.fi

työterveyshoitaja
Tiina Räsänen

tiina.p.rasanen@siunsote.fi