TYÖPSYKOLOGIN PALVELUT

Työterveyspsykologi on työterveyshuollon asiantuntija, jonka toiminnan kohteita ovat työn henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät ja voimavarat. Toimintamme painopisteitä kehitämme yhdessä asiakasorganisaatioiden kanssa yhä enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan.

Työterveyspsykologi osallistuu moniammatillisessa tiimissä yksilöiden ja yhteisöjen työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja tekee ehdotuksia jatkotoimista. Terveystarkastuksissa ja työkykyarvioissa työterveyspsykologi arvioi haastattelun ja erilaisin suojatuin psykologisin tutkimusmenetelmien avulla työntekijän psyykkistä työkykyä, kuten:

  • muistia
  • oppimista
  • keskittymiskykyä
  • ongelmanratkaisutaitoja
  • mielialaa
  • persoonallisuutta
  • työmotivaatiota
  • voimavaroja
  • työtyylejä.

Työterveyspsykologin yksilövastaanotolle ohjaudutaan aina työterveyslääkärin tai -hoitajan lähettämänä. Käyntikertamäärät arvioidaan tarpeen mukaan.  

Työterveyspsykologi voi myös selvittää työyhteisön ongelmatilanteita ja tehdä suosituksia niiden ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa olla tukena jatkotoimien jalkauttamisessa. Työterveyspsykologi toimii usein esimiesten tukena antaen tietoja, neuvontaa ja ohjausta työyhteisön vuorovaikutukseen, ristiriita- ja muutostilanteisiin liittyvissä asioissa. Työyhteisöselvitysten käynnistymiseen edellytetään työterveyshuollon ammattihenkilön (työterveyshoitaja tai -lääkäri) arvioimana tarve yhteisön tilanteen tutkimisesta. Palveluihin kuuluvat lisäksi kriisityö, luennot sekä yksilö- ja ryhmätyönohjaus.

Työterveyspsykologin palvelut kuuluvat työnantajan järjestämän työterveyshuollon KELA-korvausten piiriin, silloin kun ne perustuvat yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan sekä työterveyslääkärin tai- hoitajan tilanteesta tekemään arvioon tai hoitosuunnitelmaan.