TYÖTERVEYSTARKASTUS

Työterveystarkastuksessa huomioidaan työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn kokonaisuus suhteessa työhön. Tarkastusten perusteet ja sisältö kirjataan aina työnantajakohtaiseen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Kun työssä on erityinen sairastumisen vaara, terveystarkastus tehdään lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkastuksessa arvioidaan työhyvinvointiin liittyvän ohjauksen ja neuvonnan tarve sekä laaditaan työkykyä tukeva henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhdessä työntekijän kanssa. Työterveystarkastuksessa keskustellut asiat ovat luottamuksellisia.