SAIRAANHOITO

Työterveys keskittyy sairasvastaanotossa työperäisiin sairauksiin, ammattitauteihin, työtapaturmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn sekä työkykyyn vaikuttavien sairauksien tutkimiseen ja hoitamiseen. Sairasvastaanottopalvelujen ostaminen on työnantajalle vapaaehtoista, joten ennen ajan varaamista on hyvä tarkistaa sopimuksen laajuus. Useilla työnantajilla on käytäntönä myös esimiehen myöntämä lupa lyhyissä, 1 - 3 päivän  sairauspoissaoloissa.

Työterveyshoitajan sairasvastaanotto palvelee äkillisissä sairaustapauksissa, joissa tarvitaan työkykyisyyden arviointia sekä ohjausta ja neuvontaa. Työterveyshoitajan puhelinneuvonta palvelee muun muassa antamalla sairauksien kotihoito-ohjantaa ja laboratoriovastauksia.

Työterveyspainotteinen vastaanottotoiminta ei käsitä kaikkea työntekijöiden sairaanhoitoa. Kansansairauksien, kuten sydän- ja verisuonisairauksien vuosikontrollit kuuluvat oman terveysaseman hoitoon. Päivystyksellisissä asioissa palvelee Siun soten päivystys.