TYÖFYSIOTERAPEUTIN PALVELUT

Työfysioterapeutit osallistuvat toimintasuunnitelmassa sovittuihin työpaikkaselvityksiin tarvittaessa asiantuntijoina ergonomisen selvityksen sekä työtilojen, -välineiden ja -kalusteiden suunnittelun osalta.

Työfysioterapeuteille ohjataan asiakkaita lääkärin tai työterveyshoitajan lähetteellä lähtökohtana ennaltaehkäisevä / korjaava näkökulma.

Tarvittaessa erillistä terapiaa, työfysioterapeutit ohjaavat asiakkaat yksityisten fysioterapiapalveluiden asiakkaiksi.

Työssä painottuu tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyen yksilöllinen ohjaus ja neuvonta.

Yksilökäynteihin on mahdollisuus liittää työpaikalla tapahtuva ergonomiakartoitus ja -ohjaus.

Osatyökykyisen työntekijän selviytymistä kartoitetaan fyysisen toimintakyvyn arvioinnilla suhteessa työhön.

Työfysioterapeutit kartoittavat osaltaan työntekijöiden kuntoutustarvetta ja osallistuvat kuntoutukseen liittyvään toimintaan ja seurantaan.

Osana työssä jaksamisen arviointia / kuntoutuksen seurantana on mahdollista tehdä erilaisia fyysisen kunnon testauksia / mittauksia: mm. polkupyöräergometritesti, kävelytesti, lihaskunnon testaukset

Tarvittaessa järjestetään Kelan hyväksymää ryhmäohjausta:

  • ergonomiaohjaus
  • tules-ohjaus
  • potilassiirtoergonomiaohjaus

Työntekijöitä / viranhaltijoita kannustetaan työfysioterapeutin palveluiden hyödyntämiseen mahdollisten ergonomia-ongelmien poistamiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.