TYÖKYVYN TUKEMINEN

Työnantaja voi lähettää työntekijän työkyvyn arviointiin, jos työssä selviytymisessä on ongelmia tai työntekijällä on kertynyt sairauspoissaoloja. Sovittu toimintatapa ja toimenpiderajat ovat kirjattuina työnantajan työkyvyn tuen malliin. Työterveyshuollon asiantuntemusta työhön paluuta tukevista asioista tarvitaan erityisesti työhön palatessa pitkän sairauspoissaolon jälkeen. Työkyvyn tukemiseksi etsitään kaikkien osapuolten kannalta parasta mahdollista ratkaisua sekä selvitetään työn ja työolosuhteiden muokkauksen ja kuntoutuksen mahdollisuudet. Työntekijän yksilöllistä työkyvyn tukea suunnitellaan esimiehen ja työntekijän välisissä keskusteluissa sekä työterveysneuvotteluissa. Keskusteluiden ja neuvotteluiden pohjana käytetään työnantajan työkyvyn tukimallin lomakkeita ja niistä tehdään aina muistio.