KUMPPANUUS ALKAA TYÖTERVEYSHUOLTOSOPIMUKSESTA

Tarvitsetko työterveyspalveluja työntekijöillesi tai itsellesi?

Työterveyshuolto on lakisääteistä ehkäisevää terveydenhuoltoa, jota toteutetaan työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella. Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Tavoitteena on myös työyhteisön työhyvinvoinnin tukeminen ja seuranta, sekä yrityksen työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan osallistuminen ja seuranta.

Työnantaja voi lakisääteisten työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhoitopalveluja.

Tarjoamme palvelujamme Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä 21 toimipisteessä. Lisäksi kuulumme Työ ja Terveys ry palveluverkostoon. Yhteistyö mahdollistaa palvelut valtakunnallisesti.

Mitä työterveyspalvelut maksavat?

Työnantajalla on sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla oikeus saada korvausta järjestämänsä työterveyshuollon kustannuksista sekä sen lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen avosairaanhoidon kustannuksista.

Sairausvakuutuslain mukaan korvaukset jaetaan kahteen korvausluokkaan: lakisääteisen työterveyshuollon kustannukset kuuluvat korvausluokkaan I ja sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset korvausluokkaan II. Korvausta maksetaan 50-60 %:ia korvausluokittain hyväksytyistä kustannuksista. Korvaus haetaan tilikauden ajalta ja hakemuksessa esitettyjen kustannusten tulee perustua työnantajan kirjanpitoon. Yritys hakee korvauksen Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa tilikautensa päättymisestä. (www.kela.fi)

Miten saan yhteyden?

Kun haluat ostaa työterveyspalveluja, täytä alla oleva yhteydenottolomake. Otamme yhteyttä mahdollisimman pian.

Työterveyshuoltosopimuksen yhteydenottolomake

Tervetuloa Siun sote Työterveyden asiakkaaksi!

Lisätietoja työterveyshuollon palveluista ja sopimuksista:

Satu Myller
asiakkuusvastaava

p. 013 330 8156
satu.myller@siunsote.fi 

 

Hilve Salmelainen
työterveyssihteeri/laskutus

p. 013 330 8151
hilve.salmelainen@siunsote.fi

Kirsi Karhapää
työterveyssihteeri/laskutus

p. 013 330 8117
kirsi.karhapaa@siunsote.fi