TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Työterveyshuollon asiakaslähtöisyys toteutuu parhaimmillaan työterveysyhteistyössä. Käytännössä työterveysyhteistyö tarkoittaa yhdessä sovittuja säännöllisiä tapaamisia toiminnan arvioimiseksi, mahdollisimman suoria yhteyksiä työterveysyksiköstä työpaikalle ja takaisin sekä niiden myötä kasvavaa yhteistä ymmärrystä ja luottamusta.

Työnantajan vastuulla on huolehtia henkilöstönsä terveydestä ja työkyvystä. Aktiivinen kumppanuus työterveyshuollon kanssa tarjoaa tähän hyvän tuen. Yhteisesti sovittuihin toimintakäytäntöihin ja tiiviiseen yhteistyöhön perustuvalla työterveystoiminnalla voidaan kohentaa työn tuottavuutta.