YRITTÄJILLE

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät voivat halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, kun yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutus (yrittäjäeläkevakuutus tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus).

Edellytyksenä sopimus ja toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon korvausten saaminen edellyttää, että olet tehnyt työterveyshuoltosopimuksen ja toimintasuunnitelman työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa, ennen kuin hankit työterveyshuollon palveluja. Sopimuksesta ja suunnitelmasta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt ja palvelujen sisältö ja laajuus.

Työterveyshuollon tarkoitus ja sisältö

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ja terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työterveyshuollon toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitykset, joilla kartoitetaan yrittäjän ja mahdollisten työntekijöiden työolosuhteita. Lisäksi tehdään terveystarkastuksia ja niihin liittyviä laboratorio- ja radiologisia tai muita tutkimuksia.

Lisätietoja

Lisätietoja yrittäjän työterveyshuollosta ja kustannusten korvaamisesta: www.kela.fi/tyoterveyshuolto-yrittaja